XLPower/MSH Protos 700 Nitro Empfaengerakkuplatte Set