XLPower/MSH Protos 700 CFK Chassisplatte V2 (Leggero)